Hướng Dẫn

Hướng Dẫn Dán Cường Lực Và Xử Lí Lỗi Khi Dán Cường Lực

Nội dung chính

Hướng dẫn dán

Đối với dòng cường lực không viền

Đối với dòng cường lực có viền đen

Đối với dòng cường lực có khung

Xử lí lỗi hở viền khi dán bằng dung dịch

Trả lời